Ringetider ved Rosenhof Trondheimsveien og Osterhaugsgate

Timeplan dag

09.00-10.30 (90 min.) 1. og 2. time
10.30 - 11.00 (30 min.) lunsj
11.00 - 12.30 (90 min.) 3. og 4. time
12.30 - 12.50 (20 min.) pause
12.50 - 14.20 (90 min.) 5. og 6. time

For elever i introduksjonsprogrammet starter undervisningen på torsdager kl. 08.00 og slutter kl. 13.35.

 

Timeplan kveld

16.30 - 18.00 (90 min.) 1. og 2. time
18.00 - 18.20 (20 min.) pause
18.20 - 19.50 (90 min.) 3. og 4. time