Hovedseksjon

Eksamen er avlyst våren 2022

Eksamen for deltakere i videregående- og voksenopplæring  er avlyst våren 2022. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.