Bli deltager hos oss?

REGISTRERING TIL NORSKKURS A1-B2 I SKOLENS LOKALER:

På Rosenhof skal deltagerne oppleve at opplæringen er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Det er derfor viktig å kartlegge deltagerens bakgrunn, opplæringsbehov og fremtidsplaner. Ved førstegangsregistrering vennligst ta kontakt med Oslo VO Servicesenter. Registrering av nye deltagere krever personlig oppmøte. De som allerede har tatt et kurs ved Oslo VO Rosenhof, Helsfyr eller Skullerud kan ta kontakt direkte med Rosenhof (epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB! Merk eposten med Rosenhof eller tel.22387700). 


REGISTRERING TIL BERGENSTESTKURS I SKOLENS LOKALER:
Når det gjelder Bergenstestkurs i skolens lokaler krever Rosenhof bestått opptaksprøve som tas i skolens lokaler i tillegg til vanlig registrering til norskkurs. 

REGISTRERING TIL NETT-KURS: Når det gjelder B2- og Bergenstestkurs på nett kreves det en bestått opptaksprøve på nett. Påmelding til B2-kurs på nett og påmelding til Bergenstestkurs på nett opptaksprøven foregår fra Rosenhof sine websider - ikke på Oslo VO Servicesenter.