Fravær - sykdom og velferdspermisjon

Alt fravær meldes til din lærer ved første mulighet. 

For permisjonssøknad, trykk her