Fravær - sykdom og velferdspermisjon

Alt fravær meldes til din lærer ved første mulighet. 

Egenmelding for deltakere i introduksjonsprogrammet, trykk her

For velferdspermisjonssøknad, trykk her