Ringetider ved Rosenhof Trondheimsveien og Osterhaugsgate

Timeplan dag

09.00–10.30 (90 min.) 1. og 2. time
10.30–11.00 (30 min.) lunsj
11.00–12.30 (90 min.) 3. og 4. time
12.30–12.50 (20 min.) pause
12.50–14.20 (90 min.) 5. og 6. time

For elever i introduksjonsprogrammet starter undervisningen på torsdager kl. 08.00 og slutter kl. 13.35.

Timeplan kveld

16.30–18.00 (90 min.) 1. og 2. time
18.00–18.20 (20 min.) pause
18.20–19.50 (90 min.) 3. og 4. time