Språkkafé

  • Informasjon om språkkafé i regi av Deichmanske Bibliotek
  • Informasjon om språkkafé i regi av Bydel Alna
  • Les artikler om språkkaféer: Krono.no, bokogbibliotek.no
  • Kvinneprat på Tvers! : Vi har det gøy, lager mat og spiser sammen. Vi lærer om kultur i Norge og andre land.

Vil du snakke norsk? Vil du bli kjent med andre kvinner og få flere venner?
Velkommen til Kvinneprat på Tvers!
For hvem: Alle kvinner. Alle norsknivå.

Hvor og når: Hver onsdag kl. 17.00-19.30 i Solskinnsveien 12, Smestad.

Hva: Vi snakker norsk. Vi snakker om samfunn, kultur og tradisjoner i Norge og andre land.

Vi har det gøy og hjelper hverandre å lære språket bedre. Det er gratis å delta.

Har du barn? Ta dem med!

Frivillige leker med barna mens du lærer norsk.

Vi lager mat og spiser sammen.

Vi lærer om kultur i Norge og andre land.
Har du spørsmål?

Kontakt oslo.sanitetsforening@osf.no tlf 23 22 21 10

Kvinneprat på Tvers er i regi av Oslo Sanitetsforening.