Fravær ved sykdom og velferdspermisjon

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Melde fravær

Alt fravær meldes til din lærer ved første mulighet. 

Regler for velferdspermisjon

  • Du kan bare få innvilget inntil 10 dagers velferdspermisjon til sammen i ett år.
  • Du kan søkes om permisjon en halv dag, eller noen timer

Du kan få velferdspermisjon:

  • for tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma (inntil 3 dager)
  • for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1dag)
  • i forbindelse med dødsfall i nær familie (3 dager + rimelig reisetid)
  • i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
  • i forbindelse med jobbintervju eller opptak ved skole
  • for avtalt time hos lege/tannlege
  • for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager per år)
  • for pålagt møte med offentlig myndighet.

 

Her finner du egenmelding for deltakere i introduksjonsprogrammet

Her finner du søknadskjema for velferdspermisjon.