Opptaksprøve for B2-C1-kurs  6.mai

To. 6.5.

0:000:00

Hvem kan ta opptaksprøven?

Opptaksprøven er for deg som ikke har tatt norskprøven og bestått på B1-nivå i alle fire ferdigheter. Opptaksprøven er både for deltakere ved Oslo VO Ronsehof og eksterne.

Merk at alle nye søkere til kurs i norsk ved Oslo Voksenopplæring uansett må møte personlig på Oslo VO Servicesenter for å registrere sin søknad.

Opptaksprøven er gratis.

Neste opptaksprøve til B2-C1-kurs er:

Torsdag 6.mai kl. 12.00 og mandag 10.mai kl.17.00. Opptaksprøven er gratis og varer i ca 3 timer.

Neste B2-C1-kurs starter 16.august. 

Påmelding

Påmeldingsfrist til opptaksprøve i mai er torsdag 29.april, klokken 14.00.
Du melder deg på ved å sende e-post til hanne.veiaker.engmo@ude.oslo.kommune.no
NB!: Merk eposten med "Oslo VO Rosenhof - Påmelding opptaksprøve til B2-C1-kurs"

I e-posten må du skrive:

  • Navnet ditt
  • Fødselsdato (ikke send hele personnummeret)
  • DUF-nummer  (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Brukernavn Feide (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Mobilnummeret ditt
  • E-posten du bruker
  • Hvilken dag du ønsker å ta prøven (6.mai eller 10.mai)