Hovedseksjon

7.-8. september gjennomføres første lokale pilot i NEETs for NEETs-prosjektet

NEETs for NEETs logo

Intensjonen er at deltagere og ansatte skal delta i aktivitetene på likt grunnlag og senere i høst gjennomføre workshopen med andre ansatte og deltagere fra NAV Bjerke og Oslo VO Rosenhof.

Oslo VO Rosenhof har valgt å starte med ansatte som har ansvar for deltagerrådene og deltagere fra grunnskolen. Vår ambisjon er at deltagelse i dette prosjektet vil gi oss verktøy som kan hjelpe deltagere til å ta en mer aktiv rolle i egen opplæring og i livet utenfor skolen.
Workshopen vil ledes av representanter fra Support Group Network Sweden og Stuttgart, og fra Redd Barna Sverige. For anledningen har vi fått låne lokaler i Startblokka på Linderud.

NEETs for NEETs

Les mer om bakgrunnen for prosjektet her.

Varighet: januar 2022 - desember 2023

Prosjekteiere: Västra Gotalands lans landsting

Sammarbeidspartnere: 
Support Group Network (SGN)
Borås Stad
Landeshauptstadt Stuttgart
Radda Barnens riksforbund ideella foreningar
Volkshochschuleverband Baden-Wuttemberg
Oslo VO Rosenhof
NAV Bjerke
EARLALL

Finansiering: Erasmus+ KA2 programmet Samarbeidspartnerskap for voksenopplæringen 

Logo Erasmus transparent.png

EU-kommisjonens støtte til prosjektet utgjør ikke en godkjenning av innholdet i artikkelen på denne nettsiden, som kun gjenspeiler synspunktene til Oslo VO Rosenhof, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for hvordan denne informasjonen kan brukes.