Aktiv mammapermisjon

Barsel
Vi hadde stor glede av å gjøre dette sammen med Umalkeir Saed fra Senter for flyktningekompetanse og integrering i Bydel Gamle Oslo. 
 
Dette er et spleiselag mellom aktørene over, IMDI og Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Prosjektet bygger på eksisterende nettverk og kunnskap som fremmer integrering. Dette er systematisk og målrettet satsning på familiestøttede tiltak #genderequality
 

Alle kommuner har fra 1. september 2018 plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere som er i omsorgspermisjon fra introduksjonsprogram,  og/eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap på grunn av fødsel eller adopsjon.

 

Se info på Imdis nettside: https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/oppfolging-av-introdeltakere-i-fodselspermisjon/

#Aktivmammapermisjon