#aktivmammapermisjon på Rosenhof

Barsel

Tiltaket #Aktivmammapermisjon er et frivillig tilbud til kvinner i fødselspermisjon fra introduksjonsprogrammet. Tiltaket gir enkel, elementær og praktisk norskopplæring og samfunnskunnskap. 

Påmeldingen er åpen året rundt. Tiltaket består av 8 timer per uke. Det er en ukentlig samling som avsluttes med felles lunsj, og 4 timer hjemmearbeid ved bruk av den digitale læringsplattformen «Its Learning».

Tiltaket er også et sosialt samlingssted, hvor det foregår erfaringsutveksling og rådgivning dem imellom. Mens opplæringen pågår blir barna passet av sertifiserte kvinnelige barnepassere med samme morsmål som mødrene. Gjennom positive opplevelser med barnepassere økes deltakernes tillitt til å bruke lokalt barnehagetilbud etter endt permisjon.

Oslo Voksenopplæring Rosenhof og bydel Gamle Oslo samarbeider også med eksterne aktører og representanter fra ulike offentlige instanser som deltar i opplæringen. Barnehager, barnevernet, helsestasjon, Røde Kors, familievernkontor, psykologer og fysioterapeuter er eksempler på aktører som gjerne vil komme i kontakt med målgruppen, og som deltar for å informere deltakerne om viktige temaer.

 

Les mer om tilbudet her. 

Kontaktinformasjon:

Ylva Drage, assisterende rektor på Rosenhof, e-post: ylva.drage@ude.oslo.kommune.no

Linn- Camilla Elvenes, kontaktperson i bydel Gamle Oslo, epost: linn-camilla.elvenes@bgo.oslo.kommune.no