Anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransport i Oslo

Bildet viser korrekt bruk av medisinsk munnbind

Regjeringen har bestemt at fra og med mandag 17. august anbefales det at reisende med kollektivtrafikk i Oslo, og til og fra Oslo, bruker munnbind der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. Å holde avstand til andre er fortsatt den viktigste faktoren for å forebygge smitte i følge FHI.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.

FHI har informasjon på forskjellige språk om korrekt bruk av munnbind.

Bilder viser korrekt bruk av tøymunnbind