Bergenstestkurs i skolens lokaler

illustrasjon av en skrivende hånd

Nye bergenstestkurs fra den 12.november fører til eksamen 12.januar 2019. Opptaksprøven finner sted 5.november på Rosenhof skole kl.8.30 for dagkurs, og kl.17.30 for kveldskurs. Oppmøte ved rom 411/412. Vi trenger ingen oppmelding til opptaksprøven, men ta med legitimasjon. Vi ønsker at alle som ønsker bergenstestkurs registrerer seg i Oslo VO på forhånd, eller senest i uke 45. Vi kan ikke få gitt deg kurs hvis du ikke er registrert i Oslo voksenopplæring. Registreringen foregår på Servicesenteret i Karoline Kristiansens vei 8. Ta med pass.

Bergenstestkurs som fører til eksamen 30.mars vil få opptaksprøve mandag 21.januar.  

Man må bestå en opptaksprøve for å komme med på et bergenstestkurs. Vi må sikre oss at vi bare tar inn kandidater som har en reell sjanse til å bestå bergenstesteksamen etter 8 uker. Et unntak er kandidater som allerede har bestått B2 på alle delprøver. Fordelen med å ta bergenstesteksamen er jo muligheten til å oppnå C1, ikke bare B2. Flere og flere med oppnådd B2 ønsker å prøve å få C1.  

Opptaksprøven varer ca. 2,5 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt. Det blir prøver i lytting, leseforståelse, vokabular, grammatikk og stilskriving. Alle får resultatet tilsendt på e-post etter ca.4 dager. Velkommen!

Vi kan tilby dagkurs som går mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30 – 11.45. Pris: ca.kr.7400,-

Kveldskurset går mandag, tirsdag og onsdag 17.00 – 20.15. Pris: ca. kr.6900,-