Bergenstestkurs på nett starter i februar

Bilde av en person som skriver på pc

Innhold og mål

Målsettingen vi som leder kurset har, er at deltakerne skal bestå Bergenstesteksamen. Bestått Bergenstest gir et godt grunnlag for videre studier, arbeid og karriere i Norge.

Vi gir deg en grundig forberedelse i de fem disiplinene til ”Bergenstesteksamen”: leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk, referatskriving og skriftlige oppgaver i ulike sjangre. På den måten blir du trygg på hva testen handler om, samtidig som du utvider ditt vokabular og blir sikrere og bedre på grammatikk og setningsbygning.

Oppgavene på kurset er interaktive og inneholder i tillegg til en rekke eksempeltester, også grammatikktemaer med oppgaver, råd om stil- og referatskriving og aktuelle avisartikler med oppgaver. I tillegg til å gjøre de selvrettende oppgavene, leverer du inn referater og skriftlige oppgaver som blir rettet av en veileder. På denne måten vil du få en fyldig tilbakemelding på hvor du står i forhold til nivået som kreves til eksamen.  

Du må regne med å arbeide inntil 6–12 timer per uke med kurset, eller etter eget ønske og behov.

Du vil få en personlig veileder som til vanlig arbeider som lærer ved Oslo VO Rosenhof. Rosenhof har en dyktig og erfaren lærerstab, og lærerne som er veiledere på BT-nettkursene er blant skolens mest erfarne.

Påmelding til kurs 

For å delta på kurset må du melde deg på opptaksprøven. Prøven foregår på nettet. Bestått opptaksprøve gir tilgang til Bergenstestkurs på nett. 

Kontakt oss:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk eposten Bergenstestkurs på nett Rosenhof.

Tlf: 22 38 77 00

Neste kurs

Søknadsfrist for Bergenstestkurs på nett:
3.februar

Frist for levering av opptaksprøve online for å delta på Bergenstestkurs på nett:
8.februar

Varighet for Bergenstestkurs på nett:
15.februar- 10.april ( ingen veiledning i påskeferien )

Pris for Bergenstestkurs på nett: kr.7300,-

Bergenstesten (test i norsk – høyere nivå) avholdes: 10.april, men er ikke inkludert i kurset. Du må selv melde deg opp innen fristen.