Covid-vaksine i Dynekilgata 13.og 14.desember

Vaksine i Oslo kommune

Vaksinering vil gjennomføres fra kl 11:00-14:00 i skolens kantine i Dynekilgata 10 begge dager.

Klokken 10:00 – informasjon om korona på ulike språk – Tigrinja, arabisk, somali og engelsk.

Klokken 11.00 til 14:00 – tilbud om koronavaksine i skolens kantine.

Vi oppfordrer alle deltagere ved Oslo VO Rosenhof som har ulike spørsmål eller ønsker å ta dose 1 eller 2 til å benytte deg av dette tilbudet. Deltagere fra Trondheimsveien og Osterhaus 'gate, og ansatte ved Oslo VO Rosenhof, kan også benytte seg av tilbudet.

 

Er du i tvil om du ønsker å ta koronavaksine eller ikke?

De vaksinerte:
- Smittes sjeldnere
- Legges sjeldnere inn på sykehus
- Trenger sjeldnere intensiv- og respiratorbehandling
- Skrives raskere ut fra sykehus hvis de først havner der
- Har lavere risiko for alvorlig sykdom og død som følge av korona
- Smitter sjeldnere videre enn de uvaksinerte. Dette ser vi ikke bare i Norge – tall fra flere andre land viser det samme.


Det er lurt å takke ja til vaksinen. 

 

Les mer om koronavaksine på ulike språk på FHI sine nettsider.

 

Oslo kommune ved Faggruppe for migrasjonshelse har i samarbeid med den norsk-somalisk nettavisen NorSom News og Radio Latin-Amerika laget en video, hvor Dr. Ayan svarer på spørsmål om koronavaksinen.