Hovedseksjon

Deltakelse på den nittende LESLLA-konferansen

Lærere fra Rosenhof holder en presentasjon

Fra Rosenhof deltok Mariam Nodia, Jon-Magne Wik og Ida Faye Udnæs. Mariam og Jon-Magne holdt en presentasjon med tittelen “Plurilingual approaches to equipping LESLLA learners with basic language and digital skills”, som omhandlet bruk av flerspråklige ressurser i dataopplæring på de laveste nivåene på Spor-1. Mariam og Jon-Magne delte også erfaringer fra prosjektet “Morsmålsstøttet opplæring”, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo VO Rosenhof, Oslo VO Helsfyr og Oslo VO Skullerud.

Anne Modalsli Touré, Lise Sletten, Linda Moe og Lene Løge Almqvist deltok digitalt med den innsendte videopresentasjonen Effective oral pedagogical practices”.

Kort om LESLLA

LESLLA (Low Educated Second Language and Literacy Acquisition) er et globalt, tverrfaglig forskningsforum, bestående av personer fra forskningsfeltet og fra praksisfeltet. Et viktig overordnet mål er å støtte voksne som lærer å lese og skrive for første gang på et nytt språk, og dele funn fra forskning og formidle ulike pedagogiske praksiser som prøves ut på voksenopplæringssentre rundt om i verden. Organisasjonen retter også søkelyset på språkpolitikk, utdanningspolitikk og lovverk som på ulike måter påvirker den sosiopolitiske konteksten som migranter og/eller innlærere med lite eller ingen skolegang befinner seg i. Et nordisk ekvivalent til LESLLA-forumet, er Nordisk Alfaråd (Nordisk Netværk for Voksnes Læring).