Den internasjonale morsmålsdagen, 21. februar

Plakat morsmålsdagen 21.februar

Hva betyr morsmål?

Det er flere definisjoner av morsmål. Én definisjon er at morsmål er det første språket en person lærer, eller et språk som læres i veldig ung alder.

Man kan ha ett, to eller flere morsmål, ettersom man kan ha flere enn ett språk som førstespråk. I noen land er morsmål sett på som språket til etniske grupper. Morsmål er det språket man identifiserer seg med. Det er språket man kan best,  språket man bruker til å tenke med og språket man snakker i hjemlandet sitt.

 

Hvorfor feirer vi den internasjonale morsmålsdagen?

Morsmålsdagen gir en unik mulighet til å sette fokus på de språklige ressursene hos barn og voksne rundt om i nærmiljøer i hele Norge. Det å få mulighet til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle. Gjennom denne feiringen blir vi aktive deltagere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge.

 

Hva betyr … ??

Sahar betyr å være oppe til sent på kvelden fordi man har gjester. Vanligvis involverer det musikk, mat og underholdning.

 

Goya er en følelse av å bli så oppslukt av en fortelling at du glemmer at den ikke er virkelig.

 

Porokusema er en gammel måte å måle lengde på – den definerer hvor langt et reinsdyr kan løpe før det må tisse (cirka 7,5 km).

 

Tekst av bibliotekar Ellen Jennings.