Hva er nytt for ansatte?

  • Hvis du blir sykmeldt, vil du motta SMS eller e-post fra NAV.no.
  • Logg deg på din side hos NAV.no 
  • Følg instruksjoner fra NAV og send sykmelding når den starter og sykepengesøknad når sykmeldingen er over.
  • Hvis du har flere sykmeldinger, må du sende sykmelding og sykepengesøknad for hver sykmeldingsperiode.

Hva er nytt for ledere?

  • Leder får den ansattes sykmelding til godkjenning i arbeidsflyt i HR-systemet
  • Når sykmeldingsperioden er over sender den ansatte sykepengesøknad digitalt, og leder får sykepengesøknaden til godkjenning i arbeidsflyt i HR-systemet.