Fokus på ubevisst læring gir store gevinster i språkinnlæringen

Bilde av forskjellige europeiske bygg og teksten Erasmus+

Professor Jorun Hetland og førsteamanuensis Katrin Lunde fra Høgskulen i Volda foreleste om hjernens ulike måter å lære på. Sentrale begreper var bevisst og ubevisst læring. De viste til nyere forskning innen læringspsykologi, om hvor viktig den ubevisste læringen er i samspill med bevisst læring. Forskningen støtter teorien bak suggestopedi-metoden (Lozanov-metoden). Fagdagen var organisert av svenske Suggestopediakademin. 

Erasmus+ ansattmobilitet gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte. Ansatte på Rosenhof kan få støtte til å delta på kurs eller konferanser, reise på jobbskygging eller gjennomføre undervisningsopphold.

Les mer om Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Ta kontakt med Valborg Svånå for mer informasjon.

 

 

Eramus