Hovedseksjon

Forfatterbesøk i Osterhaus' gate

Forfatterbesøk

Maria er født i 1996 og vokst opp ved Romsås, i Groruddalen. Hun har skrevet 3 bøker, der hun beskriver om livet til ungdommer og unge voksne; den første var Alle utlendinger har lukka gardiner i 2015, og som seinere har blitt til film. Hennes andre roman, Bok om sorg (Fortellingen om Nils i skogen) kom ut i 2018. Emily Forever er forfatterens tredje roman og ble utgitt i fjor. Maria fortalte om hvordan hun ble inspirert til å bli forfatter og om hennes liv som forfatter.

På bildet overfor fra venstre er bibliotekar Ellen sammen med forfatter Maria. 

Skaranger skriver om store samfunnstemaer som mental helse og klasseforskjeller i sine beskrivelser om utfordringene barn og unge voksne og sine familier møter, når de opplever utenforskap og fattigdom i tiden nå. I hennes bøker, leser vi om unge, sårbare mennesker som opplever sorg, skilsmisse eller fattigdom. Fortellerstemmene i alle 3 bøkene til Skaranger presenterer mennesker i tøffe situasjoner, beskrevet med empati, ømhet og troverdighet.

Arrangementet foregikk i 2 omgang; det var et godt oppmøte og mange deltagere stilte spennende spørsmål!

Jeg vil rekke en stor takk til mine kolleger på Rosenhof - både IKT, vaktmester og Sekretariatet, for deres tekniske og praktiske hjelp i forkant av, og under arrangementet.

Tekst skrevet av bibliotekar Ellen Jennings