Hovedseksjon

Besøk av frivillige organisasjoner i Trondheimsveien

Bilde av Trondheimsveien 2

Mens Dynekilgata arrangerer åpen dag en gang i måneden har Trondheimsveien åpnet for at frivillige organisasjoner kan ha stand i kantina hver onsdag. Målet er at organisasjonene kan informere deltakere om de ulike tilbudene de har, og ha dialog med deltakergruppen om nye satsingsområder.
Foreløpig har Caritas kvinnesatsing og Flerkulturell helseinfo meldt seg på. Organisasjoner som ønsker å komme på besøk kan ta kontakt med: Lise Sørum Ås lise.s.aas@osloskolen.no