Gratis språkkurs for flyktninger og asylsøkere

gratis språkkurs

Kurset er tilgjengelig på mange språk. Registrering og mer informasjon om kurset.