Informasjon om betaling

Dynekilgata 10

Denne kursperioden vil betalingsdeltagere motta faktura.

Når faktura er sendt, følges denne opp med sms til deltager som påminnelse.

1. purring sendes en uke etter mottatt faktura, til de som ikke har betalt for kurset

2. purring sendes 3 dager før betalingsfristen, til de som ikke har betalt.