Informasjonsmøte for norskopplæring og formidling i regi av NAV

Informasjonsmøte PAN-kurs

Hvem kan delta på informasjonsmøte og kartlegging 13. og 14.april?

Det er kun deltagere som NAV Tiltak har valgt ut som kan delta på informasjonsmøte og kartlegging. Kartleggingen var opprinnelig planlagt utført i februar, men ble avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner. Ny dato for kartlegging er 13. og 14.april. Basert på kartleggingen gir Oslo VO Rosenhof sine anbefalinger til NAV Tiltak. Det er NAV Tiltak som tar den endelige avgjørelsen om hvem som får delta på PAN-kurs etter kartleggingen.

Hvor og når er informasjonsmøte og kartleggingsprøven?

Du vil få en SMS med informasjon om oppmøte sted, dato, og klokkeslett.

Påmelding til fremtidige PAN-kurs

For å delta på PAN-kurs kreves minimum bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høyskole. Du må dessuten være klar til å gå ut i jobb, må både kunne jobbe selvstendig og i gruppeprosesser, og ikke minst være motivert for å jobbe intensivt med å forbedre dine norskferdigheter. Det kreves muntlige og skriftlige norskferdigheter tilsvarende B1-nivå for å bli vurdert for deltakelse. 

Les mer om kurset her.

Hvordan søker du?

Det er NAV som eier kurset. For å søke om plass på kontakte ditt lokale NAV kontor og be de søke om plass gjennom NAV Tiltak.
Neste kurs starter 3.mai, i tillegg er det planlagt nye kurs fra høsten 2021.