Innkallingsbrev til norskprøvene A1-B2 sendes mandag 3.mai

Bilde av en grønn tavle der det står Norskprøver

Opplysninger om prøveinformasjon er i tillegg tilgjengelige via MinSide hos Kompetanse Norge, så du kan logge inn der og sjekke prøvedatoer selv.

Prøveperioden er18.mai til 4.juni, og det er ikke mulig å endre prøvedato med mindre den sammenfaller med eksamen ved et annet prøvested, eller du har andre tungtveiende årsaker.
E-post med informasjon og dokumentasjon må sendes til skolen så fort som mulig: oslovo.rosenhof@ude.oslo.kommune.no

Kandidater som har meldt seg opp til C1-prøven får prøveinformasjon i løpet av uken.
C1-prøvene avvikles 3. og 4.juni.