Innkallingsbrev til norskprøvene

Bilde av elever som har norskprøve i aulaen.

Dersom du har registrert e-post og telefonnummer hos prøvestedet, skal du allerede ha fått tilsendt prøveinformasjon på sms og e-post.
Disse opplysningene er også tilgjengelige via kandidatenes MinSide, slik at det er mulig å logge inn der og sjekke prøvedatoer selv.

Prøveperioden for A1-B2 er 6-10.desember, og C1-prøvene gjennomføres 13. og 14.desember. Det er ikke mulig å endre prøvedato med mindre den sammenfaller med eksamen ved et annet prøvested, eller du har andre tungtveiende årsaker. I disse tilfellene vil vi forsøke å finne en løsning.
E-post med informasjon og dokumentasjon må sendes til skolen så fort som mulig: postmottak@osloskolen.no Merk emnefeltet i e-posten med Rosenhof. Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post. Legeerklæringer må leveres fysisk i resepsjonen i Dynekilgata 10. 

Muntlige prøver A1-B2 gjennomføres kun torsdag 9.desember.