Hovedseksjon

Inspirasjonsseminar torsdag 26.januar om Arbeidsrettede løp for deltakere med lite utdanning

Delprogram sysselsettings arbeidsgruppe «Samordnet innsats for de med liten eller ingen utdanning», arrangerer seminar for innsikt og inspirasjon til å tenke muligheter rundt arbeidsrettede kvalifiseringsløp for denne gruppa.

Blant innleggene vil vi blant annet få høre erfaringer fra NAV Sandefjord, fra delprogram sysselsettings eget jobbskapingsprosjekt «Vegetar Expressen», fra Laget Quo Vadis, og ikke minst om Rama Jamas egen erfaring med sin «reise» gjennom NAV og VO. Vegetar Expressen vil i tillegg stå for lunsjserveringen.

Seminaret vil være en liten tjuvstart på delprogrammets satsningsområde «NAVO», som handler om utvikling av tjenester på tvers og NAV og VO.

Hvert av de seks NAV-kontorene og fire VO-sentrene som er omfattet av satsingen har anledning til å sende 5 – 6 deltakere hver. Så langt har interessen vært stor, og vi håper å se både lærere, ledere og NAV-veiledere. Det vil bli lagt opp til refleksjon og erfaringsutveksling underveis.

Seminaret avholdes torsdag 26. januar kl. 11:30 – 15 på «Loftet» i Rosenhofs lokaler i Dynekilgata.

Kontaktpersoner på Rosenhof:

Tjenesteutvikler Linda Moe: linda.moe@osloskolen.no

Avdelingsleder Hilde Lyngroth Selsing: hilde.selsing@osloskolen.no