Hovedseksjon

Klima- og miljørapport for 2021

Miljøfyrtårn-logo

Oslo VO Rosenhof har vært miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn siden 2019. Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden.

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Her kan du lese skolens klima- og miljørapport for 2021.

Dersom du ønsker å lese mer om klima- og miljørapporter fra tidligere år, skolensklimaregnskap fra 2019 - 2021 eller hvordan Oslo VO Rosenhof ligger an sammenlignet med andre virksomheter i vår bransje kan du lese mer under Om Oslo VO Rosenhof, Om oss, Miljøfyrtårn øverst på nettsiden.