Hovedseksjon

Kommunevalget 2023

Farvebilde av Rådhuset i Oslo_snl

Kommunestyrene bestemmer i lokale saker som gjelder innbyggernes hverdag. Det handler om tjenestetilbud som barnehager, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, barnevern, kulturtiltak og renovasjon. I denne lenken kan du lese om valget, hvem som kan stemme og hvordan du gjør det: https://www.valg.no/for-velgere/informasjonsbrosjyre/

Election day is September 11th.

The municipal council makes decisions about local matters. This includes kindergartens, primary and lower secondary schools, health and care services, child welfare services, cultural programmes and refuse collection, among other things. Please use the link to find information in several languages about the elections and how to vote: https://www.valg.no/for-velgere/informasjonsbrosjyre/