Ledige plasser på kantinekurs

Deltakere som jobber i en kantine

16. september starter vi opp med et nytt kantinekurs. Det er fremdeles noen ledige plasser.

Klasserom og praksis

Kurset kombinerer opplæring i skolens kantiner med relevant klasseromsundervisning. Vi vil knytte undervisningen til praktisk arbeid hvor matlaging og salg til skoler i nærområdet vil være en sentral del av kurset. På denne måten vil deltakerne få integrert arbeid med de grunnleggende ferdighetene, som er nødvendige i arbeidslivet med klasseromsundervisning, som igjen styrker den praktiske opplæringen.

Nav vil måtte skaffe praksisplasser til påmeldte deltakere og stå for den praktiske oppfølgingen, mens læreren på kantinekurset vil ha ansvar for en tett pedagogisk oppfølging på praksisplassen.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deltakere på spor 1 og spor 2 passe med språklig nivå fra A1 muntlig og skriftlig. Personlig egnethet, innsatsvilje, samarbeidsevner og godt humør kvalifiserer som inngangsbillett til bransjen og vil derfor bli vektlagt i rekrutteringen til kurset og underveis i opplæringen. Alle som skal være med på kurset må kunne ta på alle råvarer.

Påmelding:

Berit Kristine Bye

Epost: Berit.kristine.bye@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 92833404