Ledige stillinger på Rosenhof VO

Rosenhof VO

Vi søker flere lærere, en rådgiver og en HR-medarbeider.

Oslo VO Rosenhof kjennetegnes ved et bredt opplæringstilbud til voksne innvandrere. Skolens satsingsområder er blant annet arbeidsrettet norskopplæring, IKT og utvikling av deltakernes grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier for å sikre muligheten for varig tilknytning til arbeidslivet eller til høyere utdanning.

Les mer om våre ledige stillinger