Ledige stillinger på Rosenhof VO

Rosenhof VO

Vi søker flere lærere, en rådgiver og en administrativ leder.

Oslo VO Rosenhof kjennetegnes ved et bredt opplæringstilbud til voksne innvandrere. Skolens satsingsområder er blant annet arbeidsrettet norskopplæring, IKT og utvikling av deltakernes grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier for å sikre muligheten for varig tilknytning til arbeidslivet eller til høyere utdanning.
Les mer om våre ledige stillinger