Oslo VO Rosenhof har blitt sertifisert som miljøfyrtårn

Ordfører og administrativ leder på Oslo VO Rosenhof med plakat om at Oslo VO Rosenhof er Miljøfyrtårn-sertifisert

Oslo VO Rosenhof er nå miljøfyrtårn. Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Oslo VO Rosenhof fikk utdelt diplomet sammen med tolv andre skoler i Oslo. 

Nasjonal sertifiseringsordning 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Les skolens klima- og miljørapport