Hovedseksjon

Morsmålsdagen 2023

bibliotekutvikling.no

Den internasjonale morsmålsdagen ble opprettet av UNESCO i 1999 og feires over hele verden den 21. februar. Grunnet vinterferie markeres den ved skolens bibliotek i uke 9. Morsmålsdagen gir oss en mulighet til å skape økt bevissthet rundt flerspråklighet og kulturelt mangfold som en ressurs i nærmiljøet. Det å få anledning til å fremheve eget morsmål og kulturell identitet er viktig for oss alle. Gjennom denne feiringen deltar vi aktivt i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge.

Lån en bok på morsmålet i biblioteket!