Hovedseksjon

Nordplus-prosjektet My Nordic Identity

Bilde av deltagere i Nordplus-prosjektet My Nordic Identity

Temaet til seminaret var samfunnsdeltakelse og -identitet. Deltakerne våre deltok i diskusjoner rundt bl.a. sin identitet i et nytt land, hva de har gjort for å integrere seg og finne seg til rette i det nye landet, og ikke minst hva man kan gjøre for å aktivt delta i samfunnet. En av våre deltakere delte sin historie om hvordan hun, på grunn av sitt kjæledyr, fikk mange nye venner i Norge. En annen deltaker delte sin historie om å skrive et brev til statsministeren under koronapandemien pga. innreiseregler. Deres historier var inspirerende, og fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og lærerne fra våre samarbeidspartnere.

Det siste seminaret i prosjektet arrangeres her hos oss høsten 2022. Vi gleder oss, og ønsker alle våre samarbeidspartnere hjertelig velkomne!

Nordisk samarbeid om språk, kultur og identitet.png

Tekst av lærer Xurui Zhang.