Norskprøver  14.–25. september

Bilde av et tre med oransje blader, Rådhuset i bakgrunnen og hvit skrift der det står Norskprøver i september

Fremmøte

Gå direkte til prøvelokalet, hvor du blir tatt imot av eksamensvaktene våre. Møt opp til oppgitt tid. Kandidater som kommer for sent, blir avvist. Se informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i brevet fra skolen. Du kan også se hvor prøven skal være på Min Side på Kompetanse Norge

Det er ikke anledning til å bytte eller endre dato, tidspunkt eller sted.
Skriftlig prøve varer i 5-6 timer. Muntlig prøve varer i ca. 30 minutter. 

Legitimasjon

Du må vise gyldig legitimasjon og signere på kandidatlisten når du kommer til prøvelokalet.

Godkjent legitimasjon er:

 • Pass
 • Norsk førerkort
 • Norsk bankkort med bilde
 • Oppholdskort for utlendinger i Norge
 • Postens ID-kort utstedt etter 1.april 2003
 • Reisebevis for flyktninger og utlendingspass
 • Asylsøkerbevis med navnetrekk og informasjon om fødested

Smitteverntiltak

Hold deg hjemme hvis du er syk, men meld fra til prøvestedet. Prøveavgiften blir refundert dersom fraværet dokumenteres med legeerklæring.

Kantinen vår er dessverre stengt for tiden, men det er selvsagt lov til å nyte medbragt mat i pausen.

Bruk av offentlig transport til og fra prøvestedet må begrenses om det er mulig. Det anbefales å bruke munnbind i rushtiden.
Hold minst 1 meter avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
Unngå håndhilsning og klemming.
Vask hendene når du ankommer prøvestedet og følg gjeldende hygieneråd. Antibac er tilgjengelig i og rundt prøvelokalet.
Skolens lokaler, toaletter, dørhåndtak, trappegelendre, stoler, bordflater, IKT-utstyr og andre gjenstander som ofte berøres, rengjøres hyppig. 

Fusk

Mobiltelefon

Du må levere mobiltelefonen din til eksamensvakten. Du kan ikke ha den i lommen, vesken eller ved plassen din. Hvis en kandidat blir tatt med mobiltelefon på seg under prøven, blir det oppfattet som forsøk på fusk.

Andre typer fusk

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være:

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler, smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du risikerer å bli utestengt fra norskprøven i inntil ett år
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Du kan lese mer om norskprøvene på våre nettsider, og på nettsidene til Kompetanse Norge