Norskprøver  23.–27. september

Bilde av et tre med oransje blader, Rådhuset i bakgrunnen og hvit skrift der det står Norskprøver i september

Frammøte

Du må møte presis til prøven.  Kandidater som kommer for sent, blir avvist. Se informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i brevet fra skolen. Du kan også se hvor prøven skal være på Min Side på Kompetanse Norge

Legitimasjon

Du må vise gyldig legitimasjon og signere på kandidatlisten når du kommer til prøvelokalet.

Godkjent legitimasjon er:

 • Pass
 • Norsk førerkort
 • Norsk bankkort med bilde
 • Oppholdskort for utlendinger i Norge
 • Postens ID-kort utstedt etter 1.april 2003
 • Reisebevis for flyktninger og utlendingspass
 • Asylsøkerbevis med navnetrekk og informasjon om fødested

Faktura

Faktura for norskprøver sendes samlet for alle prøvesteder i Oslo. Det kan derfor ta tid før du får fakturaen din. Du kan ta prøven selv om du ennå ikke har fått faktura. Du må vente med å betale fakturaen til du får den. 

Fusk

Mobiltelefon

Du må levere mobiltelefonen din til eksamensvakten. Du kan ikke ha den i lommen, vesken eller ved plassen din. Hvis en kandidat blir tatt med mobiltelefon på seg under prøven, blir det oppfattet som forsøk på fusk.

Andre typer fusk

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være:

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler, smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du må vente til neste gjennomføring før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Du kan lese mer om norskprøvene på våre nettsider, og på nettsidene til Kompetanse Norge

 

Informasjon om norskprøvene

Informasjon til kandidater

Dersom du ikke deltar på norskkurs på Oslo VO Rosenhof kan du melde deg opp via privatistportalen. 

Du som deltar på norskkurs kan snakke med læreren din om oppmelding.

Alle prøver avholdes i Oslo VO Rosenhof sine lokaler, på en av følgende adresser:

Dynekilgata 10 eller Trondheimsveien 2

NB! Les innkallingsbrevet nøye for tidspunkt og oppmøtested. Møt opp i god tid!

Alle som er meldt opp til norskprøvene får prøveinnkalling på sms og e-post 2 uker før prøvedato, samt et brev i posten med viktig informasjon. Skulle du ikke få dette kan du logge deg inn på Min Side hvor du kan se resultater fra dine prøver når de er klare, og du sjekke  om din kontaktinformasjon er riktig.

Du må ha registrert din e-postadresse og ditt mobilnummer hos prøvestedet før du kan bruke Min side

Les mer om norskprøvene på Kompetanse Norge sine nettsider.

 

Trenger du nytt prøvebevis?

Dette gjelder for alle som henvender seg mer enn tre (3) måneder etter at originalt prøvebevis er utsendt. Vi forutsetter at de som har byttet adresse/har oppgitt feil adresse eller av annen grunn ikke har mottatt prøvebeviset henvender seg innen tremånedersfristen.