Norskprøver 2. til 10. desember

Bilde av elever som har norskprøve i aulaen.

Frammøte

Du må møte presis til prøven.  Kandidater som kommer for sent, blir avvist. Se informasjon om tidspunkt og sted for oppmøte i brevet fra skolen. Du kan også se hvor prøven skal være på Min Side på Kompetanse Norge

Legitimasjon

Du må vise gyldig legitimasjon og signere på kandidatlisten når du kommer til prøvelokalet.

Godkjent legitimasjon er:

 • Pass
 • Norsk førerkort
 • Norsk bankkort med bilde
 • Oppholdskort for utlendinger i Norge
 • Postens ID-kort utstedt etter 1.april 2003
 • Reisebevis for flyktninger og utlendingspass
 • Asylsøkerbevis med navnetrekk og informasjon om fødested

Faktura

Faktura for norskprøver sendes samlet for alle prøvesteder i Oslo. Det kan derfor ta tid før du får fakturaen din. Du kan ta prøven selv om du ennå ikke har fått faktura. Du må vente med å betale fakturaen til du får den. 

Fusk

Mobiltelefon

Du må levere mobiltelefonen din til eksamensvakten. Du kan ikke ha den i lommen, vesken eller ved plassen din. Hvis en kandidat blir tatt med mobiltelefon på seg under prøven, blir det oppfattet som forsøk på fusk.

Andre typer fusk

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være:

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler, smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du må vente til neste gjennomføring før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Du kan lese mer om norskprøvene på våre nettsider, og på nettsidene til Kompetanse Norge

 

 

Informasjon om norskprøvene

Norskprøve vinter 2019

Prøveperiode

Mandag 2. desember til og med tirsdag 10. desember

Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

Fra torsdag 9. januar 2020

Klagefrist på delprøve i skriftlig framstilling 

Til og med 6. februar 2020. Klagen sendes til Kompetanse Norge.

 

Norskprøve vår 2020

Påmelding

Mandag 20. januar til og med fredag 24. januar (lenken legges ut klokka 09.00)

Prøveperiode

Mandag 9. mars til og med fredag 13. mars

Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

Fra torsdag 31. mars

Klagefrist på delprøve i skriftlig framstilling 

Til og med mandag 27. april. Klagen sendes til Kompetanse Norge.

 

Norskprøve sommer 2020

Påmelding

Onsdag 15. april til og med mandag 20. april (lenken legges ut klokka 09.00)

Prøveperiode

Mandag 18. mai til og med fredag 29. mai

Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

Fra mandag 22. juni

Klagefrist på delprøve i skriftlig framstilling 

Til og med mandag 20. juli. Klagen sendes til Kompetanse Norge.

 

Norskprøve høst 2020

Påmelding:

Mandag 24. august til og med fredag 28. august (lenken legges ut klokka 09.00)

Prøveperiode:

Mandag 21. september til og med fredag 25. september

Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

Fra mandag 19. oktober

Klagefrist på delprøve i skriftlig framstilling 

Til og med mandag 16. november. Klagen sendes til Kompetanse Norge.

 

Norskprøve vinter 2020

Påmelding

Mandag 2. november til og med fredag 6. november (lenken legges ut klokka 09.00)

Prøveperiode

Mandag 30. november til og med fredag 4. desember

Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

Fra mandag 11. januar 2021

Klagefrist på delprøve i skriftlig framstilling 

Til og med 8. februar 2021. Klagen sendes til Kompetanse Norge.

Les mer om norskprøvene på Kompetanse Norge sine nettsider.