Vi har endret post- og epost-adresse

Sort og hvit konvolutt

Fra 25. september 2018 fikk Oslo Voksenopplæring Rosenhof ny postadresse og epostadresse:


E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo VO Rosenhof
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

 

MERK: Skal du ta kontakt med skolen per epost må du merke eposten med Rosenhof og hvilken skole/avdeling henvendelsen gjelder. Legg gjerne til navn på personen du ønsker å kontakte.