Frist for oppmelding til norskprøven via lærer er onsdag 28.oktober.

Bilde av en grønn tavle der det står Norskprøver

Den avsluttende norskprøven dokumenterer språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2).

Norskprøvene arrangeres fire ganger i året, og neste prøveperiode er 30. november – 11. desember. Du som deltar på norskkurs kan snakke med læreren din om intern oppmelding til prøven. Frist for oppmelding via lærer er onsdag 28.oktober. Oppmeldingen er ikke endelig før betaling er foretatt i resepsjonen. De som ikke betaler innen fristen blir ikke meldt opp til prøven. Betalingen kan gjøres mellom mandag 19.oktober og fredag 30.oktober.

Deltar du ikke på norskkurs i regi av Oslo Voksenopplæring, kan du melde deg opp via Kompetanse Norges hjemmesider.

Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og på hjemmesiden deres norskprøven.no finner du bl.a. informasjon om gjennomføring av prøven, prøvens innhold og eksempeloppgaver. Her vil du også finne informasjon om den kommende C1-prøven.

I Oslo avvikles det norskprøver på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof, og Oslo VO Skullerud.

Les mer om norskprøven på Rosenhof her. 

Rettighetsdeltakere som er ferdig med de pliktfestede 600 timene og oppnår B1 eller bedre resultat på samtlige prøver anses som ferdige med opplæringen. Disse vil måtte betale for å fortsette på kurs.