Oppstart nye kurs høsten 2021

Bilde av alle lærebøkene i norsk som brukes på Oslo VO Rosenhof

Alle som har fått plass får tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på SMS.

Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider.

Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen og telefonnummeret ditt.

Inntaket varer frem til fredag 27.august. Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbud, til kurset starter.

For betalende deltagere

Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon. I tilbudsbrevet står det hvor mye du skal betale. Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. Vi tar norske visa-kort, kontanter eller Vipps. Vi sender ikke faktura. Betalingsfrist er dagen før første skoledag.

Hvis NAV betaler for ditt kurs

Hvis NAV betaler for kurset, må Nav saksbehandler sende tilsagnsbrev i Altinn. Skolen må motta dette senest dagen før første skoledag.

Hvis arbeidsgiver betaler for ditt kurs

Hvis arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse som inneholder beløp og fakturaadresse. Du må levere betalingsbekreftelsen, og signere en kontrakt i resepsjonen. Fristen er før første skoledag.