Radio Rosenhof

Mikrofon

Radio Rosenhof vil gjerne tipse om Kompetanse Norges podkast: læreplanpodden med Helene Uri. Formålet med podden er å gi et innblikk i hvilke endringer som er gjort etter at læreplanen har vært på høring og hva nye læreplaner betyr mer konkret. Her kan du blant annet få informasjon om den offetnlige høringen og forslag til nye læreplaner, om ressursperspektiv og bruk av flerspråklig kompetanse. I en av episodene snakkes det om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i annen opplæring og aktivitet – og hvordan man kan få til dette.