Smittevernråd for kollektivtransport

Illustrasjonsbilde av buss og mennesker med munnbind

Ikke reis med mindre du må - bruk sykkel eller gå.

 

Når du må reise med kollektivtrafikken, er det viktig at du:

1. ikke reiser kollektivt hvis du er syk eller mistenker smitte.

2. unngår å reise på tidspunkter med mye trafikk.

3. bruker sitteplassene fremfor å stå. Holder god avstand på holdeplassene og om bord.

4. bruker munnbind. Ikke tar av deg eller kaster munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

5. har god hoste- og håndhygiene.

Ruter har skrevet om retningslinjer for kollektivtrafikken.

VY har skrevet om råd til deg som skal reise med tog og buss.