Internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+ program

Lærere fra Uddevalla Vuxenutbildning

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Det er tre hovedtiltak i programmet. Ett av disse er mobilitet (KA1). I 2019 var Oslo VO Rosenhof en del av programmet. Da benyttet fire lærere fra Oslo VO Rosenhof Erasmus+ midler til å reise på fagdag til Sveriges største asylmottak, Restad Gård i Vänersborg. Fagdagen handlet om at fokus på ubevisst læring gir store gevinster i språkinnlæringen. Pandemien gjorde desverre at skolen ikke fikk benyttet seg av programmet i 2020. 

Nå som pandemien er på hell er det igjen tid for å styrke internasjonalt sammarbeid. 17. til 19.november kommer 19 ansatte fra Uddevalla Vuxenutbildning på jobbskygging hos Oslo VO Rosenhof. De skal blant annet besøke klasserom og LAGET Quo Vadis. På torsdagen planlegges det for en felles seminardel. Øverst i saken ser dere bilde av noen av de som kommer på besøk til oss. Under ser dere bilder av Uddevalla Vuxenutbildning.

 

Uddevalla Vuxenutbildning bygning.jpg

Foto: Uddevalla Vuxenutbildning.

 

Uddevalla Vuxenutbildning bygg.jpg

Foto: Uddevalla Vuxenutbildning.

 

Uddevalla, fotograf Per Pixel Petersson.jpg

Foto: Per Pixel Petersson.

 

Funded by the European Union