Velkommen til et nytt skoleår!

Dynekilgata 10

Resepsjonen er bemannet. Skolen starter fra mandag 17. august. Du skal møte i klasserommet du har fått oppgitt i innkallingsbrevet eller på sms. Dersom du ikke vet hvilket klasserom du skal i vil du få hjelp i resepsjonen.

Skolen starter som normalt. Det er viktig at du gir beskjed til skolen dersom du ikke kan møte første skoledag, slik at du ikke mister plassen din.

Smittevern på Rosenhof

Vi har fremdeles stort fokus på smittevern. Det er innført regel om at man skal holde minst 1 meters avstand mellom deltagere i voksenopplæringen i alle situasjoner. Forøvrig forholder man seg til gult nivå i smittevernveilederen.  

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  o Alle må unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  o Alle skal holde minst en meters avstand i alle situasjoner
  o Alle skal ha faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere/-grupper
  o Alle må unngå trengsel og store samlinger

Det er satt opp antibac og overflate desinfisering i alle rom, og antibac ved alle inngangspartier. Det oppfordres til å vaske hender når man kommer på skolen, før man drar hjem, før og etter mat, og etter man har vært på toalettet.
Det er høyrekjøring i alle bygg, med merking av gå-retning. Alle skal følge angitt gå-retning i det bygget de er. Man skal ikke bruke heisen hvis det ikke er helt nødvendig, og det skal kun være én person i heisen av gangen.
Klasserom er åpne i god tid før undervisning for å forhindre opphoping i korridorer. Det utnevnes én ordenselev i klassen som vasker av alle pulter før en ny klasse skal bruke samme klasserom. Det er også innført egne rutiner for bruk av datarom og pc/Ipad skap.
Alle kaffemaskiner er stengt i alle bygg, og det er kun take away i kantinen i Trondheimsveien. Kantinene i Dynekilgata og Osterhaus' gate er stengt. Deltagere spiser mat i klasserom eller ute.
Det er satt opp pleksiglass foran alle resepsjoner og alle dører som kan stå åpne er åpne slik at det blir minst mulig berøring av dørhåndtak.
På bibliotekene våre skal det være max 2 personer av gangen.
Vi oppfordrer alle til å unngå kollektivtransport, og velge andre måter å komme seg til skolen på hvis det er mulig.


Har du vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene?

Da må du sikre at du overholder karantene plikten. Dersom du kommer til Norge fra et "gult område" slipper du karantene og kan møte på skolen. Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område" eller "skravert område", må du i hjemmekarantene i 10 dager før du kan komme til skolen. Du må ringe skolen og gi beskjed om at du sitter i karantene. Du mister ikke skoleplassen din. Du får komme på skolen når karantenetiden er over.

Se kart laget av FHI som viser hvilke områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge. Kartet oppdateres hver 14.dag.

Tilbudsbrev og sms

Alle som har fått plass får tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på sms.

Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider.

Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen din.

Betaling

Hvis du betaler for kurset selv står det hvor mye du skal betale i tilbudsbrevet. Du kan betale allerede nå, og senest før kursstart. Du må møte personlig i skolens resepsjon for å signere kontrakt og betale.

Hvis NAV eller arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse som inneholder beløp og fakturaadresse.


Påmelding til norskprøve i august

Hvis du er aktiv deltager på Rosenhof, skal du melde deg opp til norskprøve via læreren din mellom 17. og 26.august.

Har du rett til gratis norskprøve, men deltar ikke på kurs for øyeblikket, kan du melde deg opp i resepsjonen fram til 28.august

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven på Kompetanse Norge sine sider mellom 24. og 28.august.

Du kan lese mer om norskprøvene på Oslo VO Rosenhof her. https://rosenhof.oslovo.no/kalender/pamelding-norskprove2/

Logg inn på Kompetanse Norge sine sider, for å endre din kontaktinformasjon og se resultater fra tidligere prøver.


Velkommen, og velkommen tilbake, til Oslo VO Rosenhof!