Velkommen til første skoledag!

Osterhaus' gate

Alle elever på GS 8-10 møter i skolegården i Osterhaus' gate 22 klokken 0900