Velkommen til kursperiode 3

Resepsjonen i Dynekilgata

Norskkurs periode 3 varer fra 22.november til 21.desember. Alle som har fått plass får tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på SMS.

Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider.

Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen og telefonnummeret ditt.

Inntaket varer frem til fredag 26.november. Tilbudsbrev og SMS sendes ut senest torsdag 21. oktober. Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbud, til kurset starter.

For betalende deltagere
Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon. I tilbudsbrevet står det hvor mye du skal betale. Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. Vi tar norske visa-kort, kontanter eller Vipps. Vi sender ikke faktura. Betalingsfrist er dagen før første skoledag.

Hvis arbeidsgiver betaler for ditt kurs
Hvis arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse som inneholder beløp og fakturaadresse. Du må levere betalingsbekreftelsen, og signere en kontrakt i resepsjonen. Fristen er før første skoledag.

Hvis NAV betaler for ditt kurs
Hvis NAV betaler for kurset, må NAV saksbehandler sende tilsagn til Oslo VO Rosenhof via sine interne systemer. Skolen må motta tilsagnet via altinn senest dagen før første skoledag. NAV saksbehandler finner avtalepriser i sitt internesystem.

Åpningstider i resepsjonene i uke 47
Dynekilgata 10: mandag til fredag 08.00–11.00 og 11.45-14.00. Onsdag 24.november er resepsjonen også åpen fra 16:00-18:00.
Trondheimsveien 2: mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.30
Osterhaus' gate 22: mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.30
Telefontid 08.00-11.00 og 11.30-15.00.

Smittevern
Ingen syke skal møte på skolen. Vi må fortsatt ha fokus på god hygiene. Vask hender ofte/bruk antibac.

Vi gleder oss til å treffe dere!