Velkommen til kursperiode 4

Frossen kvist

Kurs for nye deltagere

Velkommen til Oslo VO Rosenhof! Alle som har fått plass får tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på SMS. Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider. Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen og telefonnummeret ditt.

Inntaket varer frem til 15.januar. Tilbudsbrev og SMS sendes ut senest 11.januar. Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbudsbrev og SMS, til kurset starter. 

Deltagere som fortsetter på kurs

Velkommen tilbake!

For betalende deltagere

Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon. I tilbudsbrevet står det hvor mye du skal betale. Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. Vi tar norske visa-kort, kontanter eller Vipps. Vi sender ikke faktura. Betalingsfrist er første skoledag. 

Hvis NAV eller andre betaler for ditt kurs

Hvis NAV eller arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse som inneholder beløp og fakturaadresse. Du må levere betalingsbekreftelsen, og signere en kontrakt i resepsjonen. Fristen er første skoledag.