Velkommen til norskkurs, periode 4

Bilde av alle lærebøkene i norsk som brukes på Oslo VO Rosenhof

Norskkurs periode 4 varer fra 4.januar til 18.februar. Alle som har fått plass får tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på SMS.

Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider.

Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen og telefonnummeret ditt.

Inntaket varer frem til fredag 21.januar. Tilbudsbrev og SMS sendes ut senest torsdag 20.januar. Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbud, til kurset starter.

For betalende deltagere
Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon. I tilbudsbrevet står det hvor mye du skal betale. Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. Vi tar norske visa-kort, kontanter eller Vipps. Vi sender ikke faktura. Betalingsfrist er første skoledag.

Hvis arbeidsgiver betaler for ditt kurs
Hvis arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse som inneholder beløp og fakturaadresse. Du må levere betalingsbekreftelsen, og signere en kontrakt i resepsjonen. Fristen er første skoledag.

Hvis NAV betaler for ditt kurs
Hvis NAV betaler for kurset, må NAV saksbehandler sende tilsagn til Oslo VO Rosenhof via sine interne systemer. Skolen må motta tilsagnet via altinn senest dagen før første skoledag. NAV saksbehandler finner avtalepriser i sitt internesystem Navet.

Åpningstider i resepsjonene i uke 1 - 3
Resepsjonene er stengt mandag 3.januar. De åpner igjen tirsdag 4.januar.

Dynekilgata 10:
Mandag til fredag 08.00–11.00 og 11.45-14.00, samt mandager 16:00-18:00. Onsdag 5.januar, 12.januar og 19.januar er resepsjonen også åpen fra 16:00-18:00.

Trondheimsveien 2:
Mandag til fredag 08.00-11.00 og 11.30-15.30

Osterhaus' gate 22:
Tirsdag 4.januar: 08.00-11.00 og 11.30-12.30 
Deretter mandag til fredag: 08.00-11.00 og 11.30-15.30

Sentralbord: 08.00-11.00 og 11.30-15.00.

Smittevern
Fra 4.desember er voksenopplæringen igjen på rødt smittevernnivå.
Ingen syke skal møte på skolen. Vi må fortsatt ha fokus på god hygiene. Vask hender ofte/bruk antibac. 

  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Hold minst én meters avstand til andre i alle situasjoner.
  • Unngå større samlinger.
  • Følg merking på gulvet for å unngå trengsel.
  • Max 1 person i heisen av gangen.

Les mer om tiltak og regler fra Regjeringen her.
Les informasjon fra Oslo kommune her.

Vi gleder oss til å treffe dere!