Velkommen til kursperiode 6B

Husk at vi fortsatt har strenge smitteverntiltak

Alle nye deltagere som har fått plass får tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på SMS. Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider.  Følg også med på e-posten din, der vil det komme informasjon om IKT og pålogging.

Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen og telefonnummeret ditt. 

For betalende deltagere

Hvis du betaler for kurs, gjør du dette i skolens resepsjon. I tilbudsbrevet står det hvor mye du skal betale. Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. Vi tar norske visa-kort, kontanter eller Vipps. Vi sender ikke faktura. Betalingsfrist er første skoledag.

Hvis NAV eller andre betaler for kurset ditt

Lever betalingsinformasjon til arbeidsgiver eller NAV dersom de betaler for kurset slik at de kan sende betalingsbekreftelse til skolen før første skole dag. Dersom du er ny deltager ved Oslo VO Rosenhof i april finner du korrekt pris for kurset på tilbudsbrevet ditt. Deltakere som forsetter på kurs fra tidligere finner betalingsinformasjon på denne siden. Prisene kan variere grunnet ulik oppstartdato og fridager. Hvis NAV eller arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse til skolen som inneholder beløp og fakturaadresse. Du må levere betalingsbekreftelsen, og signere en kontrakt i resepsjonen. Fristen er første skoledag.

Lever betalingsinformasjon for periode 6 B til arbeidsgiver eller NAV dersom de betaler for kurs slik at de kan sende betalingsbekreftelse til skolen før første skole dag.